View Single Post
Bulls eye aleksstaner. Det er jo en grunn til at vi har et rettssystem. Det er for å skille mellom de som utøver makten (snuten) og de som dømmer. At politiet kan gi tilleggsstraffer nærmest vilkårlig og uten rettssak kan ikke sees på som en rettsstat verdig.

Om slike saker går for retten og den tiltalte taper så er det jo greit, da kan tiltalte evt. anke. Resultatet blir til å leve med forutsatt at vi faktisk klarer å stadfeste retningslinjer for hvordan denne loven skal benyttes. Hvor mye er for mye? Cannabis kun en gang hvert andre år? 1 gang per år? Tre ganger per år? Hvor stor mengde stoff i blodet må til for å regnes som uskikket til å føre motorvogn? Vi klarer jo å opptre mer eller mindre siviliserte i andre juridiske spørsmål så bør vi vel ta mål av oss til å la de samme regler og prinsipper gjelde for narkotika?
Sist endret av random67489; 16. mai 2019 kl. 18:04.