View Single Post
Limited edition
Moff's Avatar
Personlig bruker jeg Photoshop til vektorgrafikk også, rett og slett fordi jeg synes prosessen i Illustrator er alt for komplisert. Illustrator har noen store fordeler, særlig hvis du skal tegne vektorgrafikk fra bunnen av (eller tegne generelt). For eksempel, så har Illustrator verktøy for image tracing, som lar deg generere vektorer fra et bitmap-bilde. Du kan også glatte ut vektorer for å fjerne skarpe kanter og slike ting, noe Photoshop (meg bekjent) ikke kan.

Men for å lage helt enkle figurer og logoer, hvor jeg ikke trenger disse funksjonene, så bruker jeg alltid Photoshop. De fleste jeg kjenner som jobber med grafikk gjør det samme.

Når det er sagt, så er ikke vektorgrafikk løsningen på alt. Det virker som TS ikke vet hva vektorgrafikk er for noe, så jeg kan først prøve å forklare konseptet. Et "vanlig" bilde er det jeg referer til som bitmaps. Dette er en pixel-matrise, som vil si at bildet består av massevis av små punkter med en bestemt farge. Når du printer et slikt bilde så vil printeren lese hver pixel (hvert punkt) i bildet og lage en farge på papiret.

Vektorgrafikk er ikke et alternativ til bitmaps. Vektorer er figurer som definerer et område med pixler. La oss for eksempel si at du har et bilde av det Japanske flagget (hvit firkant med rød sirkel inni). Som et bitmap, så ville dette bildet inneholdt veldig mye informasjon. Pixel nummer 1 skal være hvit, pixel nummer 2 skal være hvit (...) pixel nummer 8624 skal være rød - og så videre. Såklart, med komprimering og slike ting så ville ikke nødvendigvis bildefilen blitt så enormt stor, men du skjønner hva jeg mener.

Hvis du derimot skulle ha representert dette bildet som vektorgrafikk, så ville du ha lagret informasjonen slik: Firkant, x bred og y høy. Hvit. Sirkel, radius på z. Rød. Ferdig. Det høres flott ut, og det kan brukes - digitalt. Hvis du derimot skal trykke et slikt bilde, så må det uansett konverteres til et bitmap for at en printer skal forstå hva den skal gjøre. Det er også mange andre begrensninger knyttet til hva vektorer kan gjøre og hva de kan brukes til.

Du kan lage ganske kompliserte vektorer med fargegraderinger og andre effekter, men det er ikke praktisk mulig å vektorisere et typisk bilde som du har tatt med et fotoapparat. Enkle figurer og logoer, tekst og slike ting - absolutt bra, lag gjerne vektorer. Realistiske bilder med masse farger og detaljer - nei.

En ekstra bonus med vektorer er at de ikke har noe forhold til hvor store de er, så du kan skalere vektorgrafikk opp og ned så mye du vil uten at du mister kvalitet, slik du ville gjort med et bitmap. Årsaken er ganske åpenbar; du har bare en beskrivelse av figurer, så det er spiller ingen rolle hvor store eller små de er. En sirkel er en sirkel. Når du printer dem ut derimot, da blir det konvertert til et bitmap, og størrelsen vil plutselig ha noe å si likevel.

Til slutt, vedrørende PC-en din; du må ha mye RAM for å redigere store bilder, og du må ha nok lagringsplass til filene. Dette kommer du ikke utenom. Hvis selve redigeringen går tregt, så kan dette imidlertid løses ved at du jobber på små bilder, og skalerer opp til 100% når du er ferdig. Dette blir litt som å jobbe med proxyer når man redigerer film. Det er ingen innebygget måte å gjøre dette på som jeg vet om, men det er ikke verre enn at du krymper bildene du har med x antall prosent, jobber til du er fornøyd, og deretter oppskalerer hele prosjektet. Så erstatter du bildefilene med full-versjonene én etter én slik at kvaliteten blir 100%.