Tråd: OBS-Varsel
View Single Post
Ungodly freak
Mexxy's Avatar
Methylone (bk-MDMA) har en sterkere sentralstimulerende effekt enn empatogen iforhold til vanlig MDMA, altså mer dopaminerge effekter enn serotonerge. Gir crawing, noe i likhet som ved bruk av coke, osv. Har bestilt noen gram selv av det stoffet før i tiden, og effekten var mer som Methamfetamin enn MDMA, eller noe mitt i mellom.