View Single Post
Såvidt jeg vet så er det vel kun Island som har forbud mot snus, også innførsel til eget bruk. Resten av europa praktiserer salgsforbud. Men ikke forbud mot innførsel til eget bruk. Og heller ikke forbud mot bruk. En får bare ikke kjøpt det sånn rett over disk. Store feriemaskiner så er det alltids noen luringer som har de mest vanlige snusmerkene "under disken".