View Single Post
Det er ingen silver bullet i markedsføring, men en utprøvd og velfungerende metode er å starte i det små, bruke nettverket du allerede har i dag og bygge på det. Det vil overraske deg hvor mange muligheter som åpner seg når du bare agerer på de små, tilnærmet ubetydelige, mulighetene du har i dag.

Cold calling kan du bare glemme, det er en tidkrevende prosess og de kundene som er dumme nok til å slå til på en cold call er ikke kunder du vil ha. Trust me on this one.