View Single Post
Selv i USA fungerer det ikke som på Amerikansk TV. Eieren av eiendommen kan kun selge unna kunder sin eiendom i lageret for å dekke sitt eget direkte tap (ikke betalt leie), og det må utlyses i god tid så og så godt i aviser etc (for eieren av lageret kan ikke selv ende opp som kjøper av kundens eiendom).