View Single Post
Generelt sett vanskelig å tjene penger på dette. Det vanligste i Norge er å kjøpe dødsbo.