View Single Post
Husker Norge gikk tom for sobril i 2019 over en lengre periode. Da fikk jeg vival av legen, da trengte jeg ikke å spise medisinen hver dag i motsetning til sobril som har en mye kortere halveringstid.