View Single Post
Halveringstid:
Voksne: 20-50 timer. Eldre: 70-100 timer. Barn: Premature 40-110 timer, nyfødte fullbårne ca. 30 timer, inntil 1 år ca. 10 timer, >1 år ca. 20 timer. Farmakologisk aktiv hovedmetabolitt har dobbelt så lang t1/2

https://www.felleskatalogen.no/medis...actavis-565421

Jeg vet at flere synes vival/valium varer noe kortere enn va halveringstiden tilsier. Kanskje prøve å øke dose på sobril først? Eventuelt sammens med noe anti depresiva som enkelte kan ha effekt av. Regner med du går til psykolog i tillegg?