View Single Post
Du kan gjerne dele innstillingene du bruker for å få Vipps til å funke sliter selv!