View Single Post
As seen on CCTV
Dirt Chamber's Avatar
26
Dette er en transformatorstasjon såvidt jeg vet. De kan huse bl.a. omformervogner som kan kjøres ut der det trengs. Det er flere slike anlegg som i dag står avskåret fra jernbanenettet (og da er vognene sannsynligvis fjernet). Det betyr dog ikke at de er ute av drift, så vær veldig forsiktig rundt slike steder.