View Single Post
Tar jeg ikke feil så ligger bunkeren på baksiden av fotballbanen for City Lade. Men som GreenRay så fint forteller kommer du deg ikke inn.

Ligger flere forlatte store bygninger i Elgesetergate du kan prøve komme deg inn i f.eks. Den ene ligger rett ved 7/11 på andre siden av gaten for Studentersamfunnet. En annen ligger litt lenger opp i gata. Bakgårdene er et lite hint på de to stedene.

Nedlagt gammel fabrikk. Følger du den gamle toglinja fra Ila ut mot Trolla er en annen. Fabrikken ser du godt når du følger toglinja.