View Single Post
Jeg har brukte begge i lengre tid nå. Hva jeg opplever er at valium (eller benzoer generelt) faktisk demper opiateffekten. Jeg føler meg mindre euforisk og mer depriemrt hvis jeg blander benzoer og opiater.

Er jeg alene i dette? Jeg opplever det samme om jeg tar cannabis med opiater. Så det kan jo være det bare er jeg som er slik...