View Single Post
The One and Only!
Tolker dette som en form for kollektiv.
Da er alle inntekter skattefritt så lenge du bor i kollektivet selv.