View Single Post
Det jeg ville startet med er en eller flere arduino samt bluetooth moduler(sparkfun maybe?), etter en stund så kan du gå bort fra "utviklingsplattformen" og bruke egne microcontrollere på egenutviklede pcb.

Du kan bestille dine egne pcb hos feks leiton.