View Single Post
Jeg har alltid trodd at den muren skjuler nedlagt vannforsyning.
Den har samme byggestil som trykkbassenget i skogen ovenfor, gavlsvegg i naturstein.

Tipper på en rørgate opp til bassenget + kanskje videre.

Hvis dere har tenkt dere inn der, bør dere ta høyde for at forsvaret har infrastruktur i disse kulvertene og passer godt på.

PS! Jeg syns vel egentlig forsvarets hemmeligheter skal forbli hemmelige.
Men på finn.no/kart/historiske bilder kan dere veksle mellom 1937 og 47 og se hva tyskerne gjorde.