View Single Post
Jeg prøvde laste ned Urix spesial, men da laster den kun ned studiosendingen og ikke dokumentarene som ofte blir sendt i samme program. Har NRK lagt inn en slags sperre her pga rettigheter til dokumentarene?