View Single Post
Har den nett? Og er du sikker på at den ikke er koblet til noen andres iCloud-konto?