View Single Post
Er ikke straffbart å ikke betale for seg ifølge politiet. Må gå gjennom namsmann for å få krevd tilbake penger på lovelig vis