View Single Post
Anmelde til politiet gjør nada, saken blir aldri sett på og henlagt etter 1 måned. Ønsker du penger eller sykkel tilbake må du ta dette i egne hender.

Lykke til, håper det ordner seg!