View Single Post
Har du ikke bedt fyren om legitimasjon for å bevise for deg hvem personen er ?