View Single Post
Sitat av Kannaway01 Vis innlegg
Dette er 100% ren olje uten THC og den er godkjent i Norge som matolje og derfor lovlig.
Vis hele sitatet...
Eg var ikkje klar over at det var ei godkjenningsordning for matolje her i landet. Kan du utdjupe?

At du har fått det gjennom tollen ved ein inkurie vil ikkje sei at det er lovleg eller lov å markedsføre.

Legemiddellova har ein veldig klår definisjon:
Med legemidler forstås i denne lov stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom.
Vis hele sitatet...