View Single Post
"CBD" forekommer ikke i Norges lover utenom som forkortelse for "Convention on biological diversity". Hampprodukter (klær osv) er lov i Norge, så ser ikke helt hvordan de kan forby et cannabisprodukt som beviselig ikke inneholder rusfremkallende stoffer. Stiller meg dog åpen for at det kan være forbudt, men vil gjerne se den aktuelle lovteksten.