View Single Post
Da vil du få ca. utbetalt 2 x 5000 pr. mnd. Slik jeg ser det, men det er som sagt veldig rotete de første gangene du får utbetalt. Den siste du fikk, er mest sannsynlig det du vil få fast. Du får bare vente til forklaring dukker opp i postkassa, eller ringe til NAV i morgen.

Ikke klag på pengene du får. Du skal være glad for det systemet vi har i Norge. Det er mange som får mye mindre enn hva du får nå, f.eks. de som mottar sosialstønad. Hva har du for en aktivitetsplan?