View Single Post
jeg går på aap og har gjort det i nesten 4 år nå,sente inn søknad om å få tilbake for 2011,2012 og 2013.problemet er at jeg er over grensen på utbetalt 127000 kr i året for jeg har ca 6000 kr utbetalt i aap hver 14.dag..tror dere at jeg får tilbake noe????