View Single Post
Nawesome
Provo's Avatar
Trådstarter DonorCrew
Sitat av staM Vis innlegg
Men kan du sette litt mer ord på hvorfor hastigheten når to lysstråler møter hverandre ikke er mer enn lysets hastighet? Forstår ikke helt akkurat den delen. Når du sitter i bilen din og kjører i 50 km/t og møter en annen bil som også kjører i 50 km/t, så vil jo dere møtes i 100 km/t. Hvorfor skjer ikke det samme med lys? Er det bare fordi ingenting kan reise over lysets hastighet?
Vis hele sitatet...
Det er et interessant spørsmål som er vanskeligere å svare på enn det kanskje virker som. For å snu på spørsmålet, kan du forklare hvorfor de to bilene du snakker om møtes i 100 km/t? Det er vanskelig å si akkurat hvorfor – det er bare slik det er. Men poenget med dette er egentlig at hvis de to bilene kjører på veien i nøyaktig 50 km/t, så vil de faktisk ikke møtes i nøyaktig 100 km/t, sett fra en av bilene. Det er fordi det egentlig ikke er helt riktig å bare legge sammen hastigheter på den måten, men så lenge hastighetene er så små som det vi opplever til daglig, så blir forskjellen så forsvinnende liten at man slipper å forholde seg til det.

For å si det på en litt annen måte: Når du sier at bil A kjører i 50 km/t, så er det 50 km/t i forhold til bakken. Når du sier at bil B kjører i 50 km/t, så er det også 50 km/t i forhold til bakken. Men når du sier at de møtes i 100 km/t, så sier du egentlig at bil B kjører i 100 km/t i forhold til bil A, og du har altså skiftet referansesystem. Og når man skifter referansesystem, og skal regne om hastighetene fra ett system til et annet, så må man egentlig ta hensyn til at tiden går i forskjellig tempo i de forskjellige referanserammene, og man må Lorentz-transformere hastighetene fra ett referansesystem til et annet, men ved små hastigheter blir forskjellen svært liten fra å bare legge sammen hastighetene.

Vi kan jo se hvor stor forskjell det er i disse hastighetene, og kan kalle hastigheten til bil B sett fra bil A for s, og omgjør hastighetene til meter per sekund:

s = (u+v)/(1+u·v/c2) = (13,89 + 13,89)/(1+13,89·13,89/c2) = 27.77999999999994 (...) m/s

Forskjellen på de to utregningene er 5.96312(...)·10-14 m/s, og altså fullstendig neglisjerbar. I veldig store hastigheter er derimot Lorentz-transformasjonen veldig vesentlig.

Det er verdt å merke seg at for en som står rolig på bakken, så vil den tilsynelatende forskjellen i fart hos de to bilene være nøyaktig 100 km/t, men fra bilenes perspektiv blir det altså annerledes. Akkurat som hvis to partikler passerer deg i motsatt rettede retninger med hastighet på 0,8·c, så vil du se en hastighetsforskjell på 1,6·c, men hadde du sittet på en av partiklene så ville du sett den andre partikkelen passere deg med en hastighet under c.

Sitat av Kyrios
Denne Kari som lever seks år i rommet mens det har gått tjue på jorda, vil hun også se ut som en seksåring, slik at hun kommer tilbake som et lite barn?
Vis hele sitatet...
Om hun kommer hjem som en seksåring avhenger av hvor gammel hun var når hun dro, men hun vil ha eldet 6,25 år på den tiden hun var borte. Så hvis man gjør dette eksperimentet når de er nyfødte vil hun komme hjem som en seksåring på alle måter, mens knut vil være 21.
Sist endret av Provo; 7. januar 2011 kl. 12:39.