View Single Post
Takk for input. Det ga svar, forstod seg, og kom klart frem.