View Single Post
Det virker riktig etter slik jeg har forstått det Az0g.

Så en dokumentar for litt siden, hvor forskere nærmest hadde klart å bremse "lyset" ned til nærmest stopp. De gjorde dette ved å sende lys gjennom atomer som holdt en ekstrem lav temperatur (var vel rundt −270 grader celsius). Dette førte til at atomene brukte lang tid på å sende lyset ut igjen.