View Single Post
Jeg vet ikke hva slags ansvar som gjelder for et kommunalt idrettsanlegg. På skoler er man ikke forsikret for dette. Der ting kan låses inn har man nok et særskilt ansvar for selv å sikre eiendeler.
Siden dette ikke er noe offeret for tyveri kan forvente å få erstattet gjennom skolen, må han selv
politianmelde dette om det skal etterforskes videre.