View Single Post
Om du kan se for deg en mere langsiktig karriere (altså at arbeidet kan bli utdanningen din), innleid hjelpemann på byggeplass gjennom bemanningsbyrå. Dog burde du ha grunnleggende verktøy i begynnelsen. Svensker er å foretrekke over østeuropeere i mange oppgaver hvor man jobber med kunder. Utmerker du deg kan du fort bli fast innleid som er veien til fast ansettelse og eventuelt voksenlærlingløp i firma.