View Single Post
Hvis det trengs politi tilstede for å overvåke og hindre en potensiell voldssituasjon så vil jeg tro det foreligger en diagnose hos pasienten som allerede forringer hans personvern.
Skulle det foreligge en slik diagnose så er det plutselig en drøss med rettigheter som er borte dersom legen anser det som hans ansvar å varsle om noe som har fremkommet i en samtale.
Vet ikke dette men vil tro det er slik