View Single Post
Unntak fra taushetsplikten for helsepersonell

Sikre liv og helse
Når pasienten eller andres liv kan være i fare har helsepersonell plikt til å varsle.

  • barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet
    i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.​
  • helse- og omsorgstjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler
    på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.
  • om pasienter som ikke oppfyller de helsemessige krav til førerkort og sertifikat.
  • politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.
  • politiet når det er nødvendig for å avverge enkelte straffbare handlinger.