View Single Post
Sitat av Matheves Vis innlegg
Godt poeng, men når man ser utenfor retten: Hadde ikke politimennene fått med seg opplysningene, ville det heller ikke ha ført til ny oppmerksomhet rundt saken.

Dette er et virkelig tvilsomt tilfelle.
Vis hele sitatet...
Legen må vurdere om informasjonen/situasjonen kvalifiserer til taushetsplikt.
Men politiet har ikke den samme taushetsplikten i denne situasjonen.
Det ville vært passe vanskelig om alle andre fikk taushetsplikt bare fordi én av de som er til stede har det.

Men det eksisterer vel et vist vern mot å avlytte feks advokater, så det er mulig det finnes egne retningslinjer rundt bruk av denne type informasjon fra andre aktører med taushetsplikt.