View Single Post
Soma..? Så vidt meg bekjent er ikke dette stoffet identifisert per nå.

Angånde fluesopp:
Jeg har en del erfaring med microdoser og doser opp til fem - seks gram.
Det har absolutt gode egenskaper, men dette er anekdotiske eksempler som jeg har bemerket meg:

- fungerer utmerket for å glemme nervesmerter fra ryggprolaps

- ingen antydninger til ubehag i sosialt belastende situasjoner

- fungerer bra til gaming (intuisjon/gamesense)

- reduserer tankekjør og fungerer derfor bra for å sovne

Et par ulemper er at man føler trangen til å redosere ganske hyppig, hjertebank etter et par dagers moderat bruk og hetetokter opplever man til og med ved lave doseringer.