View Single Post
Hmm.. kan det muligens være Absint? Lages av sprit og malurt.

"Vissa malörter innehåller smakämnet tujon, vilket har ett visst kemiskt släktskap med cannabis. Absint är hallucinogent, eller rättare sagt en form av psykedelia, och detta finner alltså sin förklaring i just denna typ av malört. Dessutom är det malörten som ger drycken en stor del av dess säregna smak - och myt."

Kilde: http://w1.345.telia.com/~u34502103/bsk/merom_absint.htm