View Single Post
Patient zero
iblis's Avatar
625
Originally posted by wwwking:
Sletter den ikke de da? Jeg skal bare lese de. (se hvilke passord jeg har, jeg har glemt noen. ol.)

Blir ALLE passord som er tastet lagret et sted? (Bare for å se de, ikke slette)

Vis hele sitatet...
hmm.. de blir nok kryptert et sted.. men du kan bruke Revelation v1.1 dah.. slik at du ser passordet under de ekle stjernene!

sign. iblis