View Single Post
Nei ikke med mindre du catfisher eller hacker han. Da må du ha kunnskapene til det og det er heller ikke garantert å gi deg den infoen du trenger. La det være en vond lærepenge om å ikke selge eller fortelle at du selger til fremmede folk på internett.