View Single Post
Lord Soul
Nito's Avatar
13
Har du noen tall til å backe påstanden om at de har lav tillit hos folket? Jeg var rimelig sikker på at det var motsatt. Eller er det bare den gjengse meningen blandt deg og dine meningsfeller?