View Single Post
Jeg har livslang erfaring med infrarød stråling fra panel, heltre, limtre, massivtre, naturstein, murstein, betong, leca, et utall andre materialer og aller mest fra sola.

Etter å ha forsøkt å bli klok på hva som gjør infrarøde varmepanel (smør på flesk) fra solvarm.no så spesielt, har jeg kommet frem til en ting. Snasne bilder, men det er selvfølgelig fordi de må henges opp på veggen. Med andre ord: Ei saa peittää jossakin suunnassa.

Jeg finner ingenting fornuftig fra pålitelige kilder, derimot en hel masse svada fra leverandører. Alle påstandene om helende egenskaper burde gjøre deg skeptisk, men her er min favoritt.

"Energien fra de Langbølgede infrarøde varmestrålene er viktig for alt levende på vår planet. Hvis vi ikke hadde infrarød varmestråling, ville vår jord være en isklump uten liv i dag" (infravarme.no)

Humbug!