View Single Post
Du er selvfølgelig ikke "død" på innsiden selv om du opplever en fullkommenhet ved å kjøre bil, motorsykkel osv,. Denne følelsen omtales ofte som.en flytopplevelse og kan blant annet knyttes opp mot selvbilde, stress og mestringsfølelse. At ts opplevde denne følelsen ved spontane situasjoner med kun én person kan muligens knyttes til at han "glemte" sitt eget selvbilde, og kunne derfor oppføre seg helt annerledes enn om han var med for eksempel en kompis.
Om du stresser mye i hverdagen kan det kanskje være nyttig å legge bort mobilen, dataen - kanskje lese en bok, studere eller invitere en kompis med hjem kan hjelpe? Det er også viktig å ta tak i selve problemet, jeg tviler på at å kun drukne sine følelser med medisiner kan hjelpe deg i det lange løp.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flow_(psychology)