View Single Post
Member of the V-team
NodSquad's Avatar
Hakke lest alt her, men den eneste muligheten jeg tror han har er å sone 30 år pluss i fengsel til han enten blir syk eller noe og blir flyttet til typ dikemark eller et annet lukket psykiatrisk sykehus. Selv i Norge er vil han bli tatt sv dage hvis han noen gang slippes fri.