View Single Post
Det finnes i alle fall ikke noe vitenskapelig metode for å slå fast hvorvidt noen er skyld i handlingene sine. Man vet vel strengt tatt ikke om noen av oss har fri vilje overhodet. Det kan ikke bli noe annet enn et juridisk spørsmål hvor den grensen skal gå.