View Single Post
NUMBERS STATION
vindaloo's Avatar
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Huh? Større innflytelse?
Vis hele sitatet...
Det er ikke mine ord vidarlo. Blir litt vanskelig å finne igjen nøyaktig det jeg prater om men vinklingen i saken var slik, så da regner jeg med at de (retten) syntes fagpersonenes vurdering var vanskelig å overprøve.
(dette var ikke i forbindelse med Breivik)