View Single Post
NUMBERS STATION
vindaloo's Avatar
Sitat av *pi Vis innlegg
Utilregnelighet, ikke nødvendigvis. Det er mer et juridisk enn psykologisk begrep.
Vis hele sitatet...
Husker det ble fremmet et forslag for noen år tilbake om at retten skulle ha større innflytelse over tilregnelighets spørsmålet, men
jeg vet ikke hvorvidt det ble slik.