View Single Post
Incel er en avsporing. Han hadde absolutt et forkvakla syn på kvinner men ikke Incel.
Han er ikke vokst opp med Incel kultur, til det er han for gammel.