View Single Post
Sitat av Cikey Vis innlegg
Det kan man selvsagt gjøre, men det vesentlige her er vel hvorvidt den avvikende virkelighetsforståelsen utgjør en fare for samfunnet for øvrig.

Og ikke minst hvor "avvikende" det kan sies å ha et religiøst verdensbilde. At deler av det ikke stemmer overens med vitenskapen betyr kanskje ikke at det er spesielt avvikende i forhold til samfunnets "generelle oppfatning"Det var på ingen måte jeg som dro det inn, jeg utfordrer itori123 sine antydninger på det.Underlig å påstå at dette ikke har med politikk og terror å gjøre. Meg bekjent er det ganske vanlig å klassifisere "mass muder" og "school shooting" som terror når de har politiske motiver.
Vis hele sitatet...
Incel er i følge wikipedia "member of an online subculture of people who define themselves as unable to get a romantic or sexual partner despite desiring one.".

Vet ikke helt hvordan det jeg skrev kan kobles til Incel.

Jeg vet ikke så mye om årsakene til hvorfor han ikke har fått seg kjæreste, men tror det har noe med holdningene hans til kvinner - kan være mange årsaker.