View Single Post
@Dough: Om ABBs "avvikende virkelighetsforståelse" gjør ham utilregnelig må en også stille spørsmålstegn ved enkelte religiøse gruppers verdensbilde.