View Single Post
NUMBERS STATION
vindaloo's Avatar
Sitat av *pi Vis innlegg
Det er ikke bare sånn det blir behandlet i praksis, det er sånn intensjonen er. Vi dømmer jo i utgangspunktet ikke folk til livstid uansett hvor alvorlige ting de har gjort, men gir forvaring kun pga gjentakelsesfaren. Det er rett og slett en straff for noe du ennå ikke har gjort. Det er jo egentlig helt drøyt, men man har ikke så mange gode alternativer når personen ikke er utilregnelighet men likevel livsfarlig å slippe ut.
Vis hele sitatet...
Det jeg mener når jeg sier

Sitat av vindaloo Vis innlegg
Nå er det jo ikke et kriteria for en prøveløslatelse at han må skifte ideologi.
Vis hele sitatet...
er at man holder ikke folk fengslet i Norge på grunn av politisk tilhørighet.
Så hadde han ellers fremstått på en måte som hadde gjort at gjentagelsfaren ikke var tilstede ville ikke
ideologien hans stått i veien for løslatelse.

Nå er ikke dette så veldig aktuelt uansett all den tid han fremstår som han gjør.
Nå som jeg har fått litt avstand til det han gjorde og kan se han, ikke bare handlingen hans, så fremstår han egentlig bare syk.