View Single Post
Sitat av Fulmen Vis innlegg
Hvorfor skulle det være spesielt? Det er saken er i seg selv som er spesiell, da må man ta høyde for faglig uenighet.
Vis hele sitatet...
Sitat av robhol Vis innlegg
Kan ikke folk få lov til å spørre hva du mener med "spesielt", og hvorfor du mener det...?
Vis hele sitatet...
Mulig jeg ordla det litt feil da beklager i så fall det.
Ikke noe annet enn at jeg synes det var spesielt interessant og jeg hadde ikke forventet det så bestemt fra en som han. Jeg ville tenkt at aktor kanskje hadde akseptert avgjørelsen med tida, jeg sku gjerne hørt mer om hvorfor han mener det han gjør.

Mulig det nå med tida som er gått er mer åpent for å snakke om dette.

22. juli-saken utfordret synet på utilregnelighet

Kom over den nå skal høre på Podcast.