View Single Post
Sitat av vindaloo Vis innlegg
Nå er det jo ikke et kriteria for en prøveløslatelse at han må skifte ideologi. Jeg vet ikke hva han identifisere seg
med, men han kan være og mene hva han vil uten at det er forbudt. Så er det så klart noen regler for hvordan man
kan ytre seg f.eks det å diskriminere etter religion, legning og rase og selv om hakekors ikke er ulovlig å bruke så kan
slik symbolbruk også være straffbart i enkelte tilfeller.
Vis hele sitatet...
Det er jo det med fornyet forvaring da, du får ikke det fordi du har gjort noe straffbart. Du får det fordi det er sannsynlig at du kommer til å gjøre noe straffbart. I den vurderingen er det selvsagt relevant om du fortsatt har den samme ideologien som tidligere fikk deg til å drepe 77 mennesker. Selv om ideologien i seg selv ikke er ulovlig.